Kerem Şenoğlu ile Kuantum Düşünce Sistemi

Hep şikayetçi olduğun durumları ya da kişileri hayatına neden ve nasıl çekiyorsun? Farkında olmadığın fakat sana yön veren düşüncelerin olabilir mi? Pekiyi “Kuantum düşünce sistemi” nedir? Yönetim ve Eğitim Danışmanı Kerem Şenoğlu’nun tüm gün süren ve hayatına hemen katabileceğin bilgilerle dolu atölyesini kaçırma. 

KUANTUM DÜŞÜNCE TEKNİĞİ ATÖLYESİ’NİN İÇERİĞİ:
• Belirsizlik ve Hata İlkesi
• Frekans Kavramı ve Rezonans
• Takyonik Evren-Tradyonik Evren
• Kuantum Düşünce İlkeleri
• Değişim Yönetimi
• Zekâ Türleri
• Sosyal Piramit ve Maat Piramidi
• Öz-Ego İlişkisi
• Referans Mantığı
• Kendini Bilen Evren
• Sonsuzluk-Sınırsızlık İlişkisi
• Kaos Kavramı
• Çekim Yasasının Tezahürü
• Çekim Yasası Uygulaması

KEREM ŞENOĞLU ÜZERİNE

Yönetim ve Eğitim Danışmanı Kerem Şenoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi ve otomotiv alanında yüksek lisans yaptı. Maliyet kontrol ve bilgi işlem şefliğinin ardından BMW’de uluslararası teknik eğitmen; Mercedes-Benz’de önce satış ve yönetim eğitimleri şefi, daha sonra satış sonrası hizmetler müdürü olarak görev aldı. Volvo’da satış sonrası hizmetler müdürlüğünün ardından Citroen’de eğitim müdürlüğü yaptı.

1992’den bu yana süren, yirmi yıllık iş iş hayatı süresince çok sayıda firmaya satış teknikleri, satış sonrası organizasyon, stratejik pazarlama, etkili liderlik ve yönetim, koçluk, problem çözme ve karar alma, sosyal profil, eğitmenin eğitilmesi gibi birçok konuda kurumsal ve bireysel eğitimler verdi. 

Halen bireysel ve kurumsal eğitimler hazırlayan ve veren Şenoğlu, aynı zamanda stratejik planlama ve yönetim konularında danışmanlık yapmaya devam ediyor. Kerem Şenoğlu 2010 yılından bu yana, Türkiye’de yönetim danışmanlığı konusunda tek yetkili kuruluş olan Yönetim Danışmanları Derneği üyesi.

Etkinliklerden Haberdar Olun!