Onur Aydınoğlu ile QiGong Atölyesi

Bilet Al

“Qi” enerji, “Gong” ise beceri anlamına gelir. Qigong, enerjiyi daha etkili şekilde kullanmak
için zihni ve bedeni belirli prensipler doğrultusunda eğitmek anlamına gelir. Bu prensipler
doğru postür, doğru hareket, doğru nefes ve zihinsel odaklanmayı temel alır. Egzersizler
hareketli meditasyonlar gibidir, zira hareket meditasyon becerisinin, meditasyon da hareket
becerisinin daha kolay ve hızlı gelişimini destekler. Ayrıca hareket, nefes ve meditasyonun
birlikte uygulandığı belirli teknikler, enerjiyi (Qi) ellerde ve bedende hissetmeyi ve bu sayede
bunun soyut bir fkirden somut bir deneyime dönüşmesini çok kolaylaştrır.
Bu kısa deneyim ağırlıklı sunumda, Qigong hakkında temel bilgilere giriş yapma ve temel
pratiklerden birkaç tanesini uygulayarak deneyimleme imkanı bulacaksınız. Sunum ve
çalışma sonunda soru cevap için de zaman ayrılacaktr.

Etkinliklerden Haberdar Olun!